Projekty Unijne

Beneficjent: Śląskie Centrum Implantologii Stomatologicznej Biały Uśmiech Wieliński Marcin i Daria Biegesz-Wielińska Spółka Cywilna

Tytuł projektu: Wyposażenie w innowacyjny sprzęt medyczny prywatnej kliniki stomatologicznej w Rybniku celem wdrożeń procesowo-usługowych z zakresu implantologii stomatologicznej

Dofinansowanie projektu z UE: 143 964,00 pln

Krótki opis projektu: Niewystarczająca świadomość pacjentów w zakresie higieny jamy ustnej, zbyt często spotykany brak kompleksowego podejścia do potrzeb pacjenta, brak ofert szkoleniowych w gabinetach, klinikach stomatologicznych skłoniły kierownictwo Kliniki Biały Uśmiech do zaprezentowania nowatorskiego podejścia w leczeniu stomatologicznym a w szczególności w implantologii. Wg. ostatnich danych co trzeci Polak i co dziesiąta Polka nie myją zębów. Problem ten dotyka także osób posiadających wszczepy. Brak systemowych programów profilaktyki, zdrowotnych. Projekt zakłada powstanie kompleksowej usługi z zakresu implantologii stomatologicznej, realizowanej na rzecz pacjentów posiadających implanty i osób chcących zyskać nowe uzębienie.

Wdrożono dwie innowacyjne technologie medyczne:

- "Laser-in-Handpiece" nowa technologia umożliwiająca wszechstronne wykorzystanie lasera stomatologicznego do tkanek twardych i miękkich.

- "Cone beam computed tomography " technologia tomografii stożkowej CBCT, stworzyła dla stomatologicznej diagnostyki obrazowej nowe możliwości i perspektywy wykonywania nowoczesnych badań. Wynikiem podjętych działań będzie dalszy rozwój: prowadzonej współpracy z partnerami zewnętrznymi (uzyskanie efektu synergii, wykorzystanie dodatkowych innowacyjnych technologii np. druku 3D; produkt sieciowy w ramach turystyki medycznej), działalności szkoleniowej - kształcenie podyplomowe lekarzy.

Załącznik1 Załącznik2